Welkom op de site van de Industriele Vereniging Lingewaal

De IVL bestaat uit 86 vooraanstaande ondernemingen uit de gemeente West Betuwe.

De IVL heeft momenteel ca. 86 leden en dit aantal groeit nog steeds gestaag. Het merendeel van de bedrijven in voormalig gemeente Lingewaal is inmiddels actief lid van de IVL. In principe kunnen alle bedrijven die in de voormalige gemeente Lingewaal werkzaam zijn lid worden van de IVL. Bedrijven met minimaal 10 medewerkers komen direct in aanmerking voor een lidmaatschap.

Bedrijven die daar niet aan voldoen kunnen lid worden nadat de bestaande leden hiervoor tijdens een kwartaalbijeenkomst hun toestemming gegeven hebben.
Belangstellenden kunnen direct contact opnemen met een van de bestuursleden of zich schriftelijk melden bij de secretaris. Indien zij in aanmerking komen voor een lidmaatschap ontvangen ze een uitnodiging voor de eerstvolgende ledenbijeenkomst waarin zij de gelegenheid hebben zichzelf en hun bedrijf voor te stellen.

IVL – Industriele Vereniging Lingewaal
Waaldijk 149
4214 LE Vuren
Tel: +31 (0)6-54668786
Email: info@ivl-lingewaal.nl